Showroom / DSB

DSB

 
 
For DSB har vi udviklet såvel interne som eksterne materialer, der understøtter branding, salg og rekrutteringsprocesser.
 
Filmen "Lige til" er en del af en intern brandig proces hvor medarbejderne skulle lærer nye værdiern at kende. Værdierne blev præsenteret af en række kolleger, der via deres fritidsbeskæftigelse udlever værdier, der er identiske med DSB´s interne værdieer.
 
Et godt eksempel på bottom-up kommunikation.   
 
"Lige til" 

StoryGroup  | Tlf.: +45 32 96 96 96