Services / Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi
 
 
StoryGroup rådgiver, udvikler og understøtter projekter og processer inden for kommunikation med særlig vægt på anvendelse af visuelle og interaktive virkemidler med det formål at øge slutbrugerens motivation for læring, forandring og forankring.
 
Vi prøver gerne at gå nye og uprøvede veje og har også vundet flere internationale priser på den konto.
 
 
”If the Stone Age children had done as their parents, it would still be the Stone Age”.
 
Mikael Kerttu
StoryGroup  | Tlf.: +45 32 96 96 96