Showroom / Mærsk Olie og Gas

Mærsk Olie og Gas

 
For Mærsk Olie og Gas har vi udviklet kommunikationsværktøjerr til brug for forandringsprocesser omhandlende adfærdssikkerhed. Vi har til processen anvendt computerspil, video og e-learning.   
 
 
Film 1
 
Når uerfarne ”offshore-bisser” venter på helikopteren i Esbjerg Lufthavn, ser de denne film. Her møder de deres garvede kolleger, der fortæller dem, hvordan de skal tænke og arbejde, så de undgår arbejdsulykker og kommer ”hel hjem” til familien efter en 14 dage offshore turnus.
 
Guld vinder MCA awards i kategorien: Undervisning
 
 
Film 2
 
"Dropped Objects" - er første film i en intern kommunikationskampagne, der skal bidrage til en reduktion af ulykker med faldende objekter ved at bearbejde sikkerhedsadfærden hos medarbejderne på olieboreplatformene. I mange tilfælde skyldes ulykkerne menneskelige fejl, som kan undgås, hvis man tænker to skridt frem hver gang man udfører et stykke arbejde.
 
Guld vinder MCA awards i kategorien: Corporate Communication Video
 
 
Film 3
 
”Safe Lifting” - er seneste film i en serie af temafilm omhandlende adfærdssikkerhed, som vi har udviklet for Mærsk Olie og Gas. Filmenes idé og form overrasker med sin friske og ungdommelige tilgang til et så alvorligt budskab, som reduktion af arbejdsulykker og tæt-på hændelser i forbindelse med løft af tunge genstande på boreriggene. Safe Lifting skal, som tilfældet var med Dropped Objects, medvirke til at øget fokus på den menneskelige adfærd i forbindelse med arbejdsulykker og tæt-på hændelser.
  
 
Film 4
 
Gorm er en af i alt 7 introduktionsfilm, som Storyville har udviklet til Mærsk Olie & Gas. Filmene har til formål, at introducere nyankomne til livet på en platform og til de regler omkring nødberedskabet, adfærdssikkerheden samt andre relevante forhold ombord på platformene. Filmene langtidssikres gennem en form, der bruger en modulopbygget struktur, en stramt defineret billedæstetik, samt nøje planlagte optagelser. Modulopbygningen sker ved at opbygge filmen af sekvenser med en klar emneadskillelse. Hvis der sker ændringer i det fysiske miljø kan Storyville tage sekvensen ud – producere en ny og sætte den tilbage igen.
 
De syv film vises på følgende platforme: Dan, Skjold, Gorm, Harald, Tyra Øst, Tyra Vest, og Halfdan
 
 
 Film 1 - "Din, min og vores sikkerhed"
 

 

 Film 2 - "Dropped Objects" 

 

 Film 3 - "Safe Liftings" 

 

 Film 4 - "Gorm" 

 

StoryGroup  | Tlf.: +45 32 96 96 96