Showroom / Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet

 
Vi har i samarbejde med Undervisningsministeriet og en række virksomheder og organisationer, produceret en debatfilm med en tilhørende undervisningsvejledning, der handler om etiske værdibegreber i erhvervslivet.

Målgruppen er unge i henholdsvis gymnasier, hf, handelsskoler og tekniske skoler.

Formålet med debatfilmen er:

  • at øge målgruppens forståelse for den etiske dimension i tilværelsen – både i privatlivet  og i forbindelse med jobbet.
  • at inspirere målgruppen til at erhverve sig en basis viden om etik, for at have et værktøj til at kunne forholde sig til og løse etiske problemer.
  • at opfordre målgruppen til at gøre noget aktivt for at skabe et etisk miljø omkring deres egen daglige tilværelse

 "Code of Conduct" handler om de etiske dilemmaer ledelsen i en virksomhed, i dette tilfælde møbelfabrikanten DFV Group, kommer ud for når pressen opdager, at en underleverandør benytter børnearbejde i produktionen.

Skal DFV Group annullere de igangsatte ordre når disse allerede er forudbestilt af kunder?

Skal DFV Group gå i en dialog med pressen hvor især den agressive journalist Trine virker som om hun er på en personlig mission?

Er børnearbejde i Danmark det samme som børnearbejde i et u-land hvor børnenes arbejdsindsats ofte er med til at brødføde familien?

Skal en code of conduct udarbejdes for omverdens skyld eller for virksomhedens egen skyld?

Hvad er vigtigst DFV Groups overlevelse eller overholdelsen af code of conduct?

Disse og mange flere spørgsmål må seeren forholde sig aktivt til.

"Code of Conduct"  

 
.
StoryGroup  | Tlf.: +45 32 96 96 96